רישום בטאבו
אודותלקוחותצוותדרושיםצור קשרמאמרים
 

מדידות וסקרים
הכנת תשריטים לרישום בטאבו
רישום בטאבו
תכניות מדידה
שינוי דיירים
תכנון אדריכלי
רישוי חריגות בניה
הכנת תב"עות להשבחת נכסים
ייעוץ וליווי פרוייקטים
הכנת פרוגראמות לבינוי
רישוי עסקים
היתר בניה
  רישום בטאבו
רישום צו בית משותף

 

לאחר הכנת התשריט ואישורו, יוגש תיק המסמכים לרישום הבית המשותף למפקח על רישום המקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית. תיק המסמכים יכלול:
 

 • שני תשריטים חתומים .
 • צו בית משותף לחתימת המפקח .
 • תקנון מצוי/מוסכם .
 • נסח רישום של החלקה .
 • אישור הוועדה המקומית לפי הצורך .
 • אישורים לגבי צווים שיפוטיים, אם חלים על החלקה .

 

רישום זכויות בטאבו / רישום זכויות בנייה

 

רישום הזכויות בטאבו הינו השלב האחרון בהליך הרישום.
לשם ביצוע הרישום יוכן "תיק הרישום", אשר יכלול:

 • שטר הרישום .
 • הסכם החכירה / הרכישה המקורי .
 • שטר המשכנתא, באם קיימת.
 • אישורים על תשלום מיסי מקרקעין .
 • אישור הרשות המקומית על תשלום ארנונה .
 • אישור הועדה המקומית על פטור מהיטל השבחה . לפירוט מלא
חזרה למעלה
רישום תכנית פרצלציה (תצ"ר)

 

לאחר אישור תכנית התצ"ר כ"כשרה לרישום" ע"י המרכז למיפוי ישראל, יש לרשום את הפרצלציה בטאבו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 5 שנים.
רישום החלקות החדשות יכלול ייחוד בעלויות, הערות אזהרה, שעבודים, צווים שונים וכיו"ב. 

שלבי הביצוע: 

 • הכנת תיק רישום, הכולל שני עותקים של התצ"ר המאושר, נסחי רישום של החלקות הישנות, שטרי איחוד וחלוקה, בקשה לרישום איחוד וחלוקה, אישור בעלים, אישור מוטבי הערות ואישורים על תשלום מיסי
 • מקרקעין.
 • החתמת הבעלים
 • החתמת הוועדה המקומית
 • מסירה לטאבו לרישום
 • קבלת מספרים סופיים לחלקות החדשות
חזרה למעלה

פותח על ידי מערכת ביג ביז bigbiz בניית אתרים מבית אולביז פרסום עסקים מאמרים
מדידות וסקרים
מדידות וסקרים מוניציפליים
סקרי ארנונה
סקרי גינות
סקרי שילוט עסקים
אגרות והיטלים
תוכנת רימון
סקר מדידות
הכנת תשריטים לרישום בטאבו
הכנת תשריטים לרישום בתים משותפים
הכנת תכנית As-made (מצב קיים)
הכנת תכניות מכר ומפרטים
רישום בטאבו
רישום צו בית משותף
רישום זכויות בטאבו / רישום זכויות בנייה
רישום תכנית פרצלציה (תצ"ר)
תכניות מדידה
תכניות / מפות מדידה / מודד מוסמך / פרצלציה
הכנת תכנית לצרכי רישום (פרצלציה)
הכנת מפת מדידה טופוגרפית / מצבית
שינוי דיירים
תכנון אדריכלי
רישוי חריגות בניה
הכנת תב"עות להשבחת נכסים
ייעוץ וליווי פרוייקטים
הכנת פרוגראמות לבינוי
רישוי עסקים
היתר בניה

אולביז - קידום עסקים ואתרים