אחזקה שוטפת

במסגרת הניהול השוטף של המבנה החברה משלבת את מערך האבטחה. המערך כולל שמירה, הצבת שומרים על פי הצורך, טיפול במערכות כריזה, אזעקה ומצלמות, בקרות כניסה, מוקדי סיור ונוהלי שמירה.

 

 

 

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד