בחירת חברת מדידה עבור פרצלציה​

כאשר מגישים לטאבו רשם המקרקעין תוכנית פרצלציה יש צורך במפות מדויקות ואמינות המצטרפות לתוכנית החלוקה. פרצלציה הינה איחוד וחלוקה מחדש של קרקע בתוכנית בנין עיר. הפרצלציה תפקידה לבטל את רישום החלקות הישנות ועריכה מחדש של חלוקת החלקות החדשות.

רשם המקרקעין בודק כי החלקות החדשות תואמות וזהות לשטח הישן – ולצורך כך יש להציג מפות מדויקות שמראות כי יש זהות בין החלקות הישנות לחלקות החדשות. המגרשים הישנים הרשומים בתוכנית בנין עיר הקודמת צריכים להיות זהים למגרשים בחלוקתם החדשה. 

 

מפות לצורך פרצלציה

 

לתוכנית בנין עיר יש דרישות שונות של הגשת מפות למטרת פרצלציה ולכן חשוב והכרחי לפנות לחברה מקצועית ומנוסה בהכנת תוכניות מדידה של הקרקע. חברה רבת ניסיון בהכנת מפות פרצלציה ומדידה של הקרקע. חברת אשד מעסיקה שרטטים מקצועיים וכן מהנדסים וגם אדריכלים שייצרו עבורכם מפת פרצלציה מדויקת ומקצועית להגשה לרשם המקרקעין.

 

שימוש בתוכנות מתקדמות

 

קיימות היום תוכניות מתקדמות ביותר שיש לדעת להפעילן בכדי ליצור מדידות מדויקות וכן מפות פרצלציה מדויקות. כאשר אתם בוחרים חברת ליצור עבורכם מפות פרצלציה כדאי לוודא ולבדוק כי החברה שאתם בוחרים עוברת עם תוכנית מתקדמות ליצירת מפות איכותיות עדכניות מדויקות וברמה גבוהה.

יש מגוון ציוד מקצועי מתקדם לחברות מדידה ושרטוט של פרצלציה חשוב לברר עם איזה ציוד ואיזה תוכנות מחשוב עובדת החברה שאתם שוכרים ליצור עבורכם מדידות של השטח ומפות לצורך ביצוע פרצלציה בטאבו. 

 

דרישות לגבי מפת פרצלציה

 

לרשם המקרקעין יש דרישות מעוגנות בחוק לגבי איך צריכה להיראות מפת פרצלציה כמו כול מפה לצורך רישום נכס בטאבו. כאשר אתם בוחרים בחברה מנוסה ומקצועית אתם שקטים ויודעים כי החברה פועלת ובונה את המדידות והמפות בצורה מדויקת לפי ההנחיות של רשם המקרקעין ולפי כללי תוכנית בנין עיר.

 

הוראות התב"ע הן מדויקות וקפדניות וחשוב מאוד לבנות מפת פרצלציה מדויקת כדי שלא תיפסל ותידחה על  ידי הרשות הרושמת של הפרצלציה. המפה תיבדק על ידי הועדות לתכנון ובניה ועל ידי המרכז למיפוי ישראל וירשמו בה הערות ודרישות נוספות עד כי תיקבע כי המפה כשרה לרישום.

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד