רישום בטאבו של הבית המשותף ותכנית פרצלציה​

רישום בטאבו כולל גם רישום של הבית המשותף. לאחר שאתם פונים לחברת שרטוט ומדידה איכותית אשר מכינה לכם תשריט של הבית המשותף שאושר ונבדק יש להגיש את תיק כול המסמכים של הבית המשותף לטאבו, לרשם המקרקעין – יש כמובן להגיש את תיק הבית המשותף לרישום בטאבו המתאים לכתובת הנכס אותו אתם רושמים. 

 

הכנת תשריטים חתומים

 

כאשר תגישו את המסמכים לטאבו אתם צריכים להכין שני תשריטים חתומים ומאושרים. יש להכין דוגמת צו בית משותף שתחתם על ידי המפקח על המקרקעין – עם תשריט הבית המשותף מצרפים תקנון מצוי או תקנון מוסכם של הבית המשותף. הבית המשותף הוא חלקה שמתחלקת לתת חלקות. יש לצרף לרשם המקרקעין נסח של כול החלקה בה נמצא הבית המשותף. לעתים אתם נדרשים לצרף אישור של הועדה המקומית או אישורים של צווים שיפוטיים שחלים על החלקה.

 

רישום תכנית פרצלציה

 

גם לתכנית פרצלציה יש לבצע רישום בטאבו. לאחר שהמפה מאושרת לרישום על ידי המרכז למיפוי ישראל – יש להגיש את המפה ועוד מספר מסמכים לרשם בטאבו רשם המקרקעין. יש זמן קצוב של 5 שנים שניתן להגיש מפה שאושרה. לאחר מכן יש צורך ליצור ולאשר מפה מחדש.

רישום תוכנית הפרצלציה כוללת את כול הפרטים הנוגעים לחלקה ולחלקות המשנה. כמו למשל ייחוד בעלויות  כלומר מה הבעלות על כול תת חלקה, איזה הערות אזהרה מתאימות לכול תת חלקה, איזה שעבודים יש על כול החלקה או על תת חלקות, צווים שונים שחלים על הנכס וכיוצא בזה.

 

מסמכים לרישום פרצלציה

 

כאשר אתם רושמים תוכנית פרצלציה אתם מגישים לטאבו שני עותקים של התוכנית המשרטטת והמאושרת. נסחי טאבו של החלקות לפני הפרצלציה כלומר החלוקה מחדש, שטרי איחוד וחלוקה, בקשה רשמית לאיחוד וחלוקה חתומה ומנוסחת בצורה הנדרשת. אישור של הבעלים לתוכנית האיחוד והחלוקה, יש צורך להביא אישור מכול בעלי הערות האזהרה בנכס שהם מסכימים לביצוע איחוד וחלוקה בנכס.

 

יש צורך להביא אישורים חתומים על תשלום מיסי מקרקעין בגין הנכס. יש להביא חתימה ואישור של הועדה המקומית, וכן כאמור חתימה של הבעלים בנכס. את כול המסמכים האלה יש לארגן ולהגישם לטאבו, לרשם המקרקעין. מגישים את התיק לטאבו ואם הכול מאושר מקבלים מספרי חלקות חדשים לאחר איחוד וחלוקה של הנכס.

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד