הכנת תשריטים לרישום בטאבו​

הכנת תשריטים לרישום בתים משותפים

 

כחלק משירותי הנדל"ן של חברת אשד, החברה מתמחה בהכנת תשריטים לצורכי רישום בתים משותפים בטאבו (בלשכות רישום המקרקעין). לצורך ביצוע הכנת התשריט והרישום באופן אופטימלי, אשד פיתחה מערכת חכמה וייחודית להכנת תשריטים והכנת תקנון לרישום צו בית משותף המקצרת באופן משמעותי את התהליך ומביאה את התוצר הסופי לרמת דיוק מרבי ולאפס טעויות בתשריט הבית המשותף.

 

במסגרת הטיפול, אשד מבצעת את מכלול הפעולות הדרושות להכנת התשריטים, הכוללות את מדידת הנכסים, שרטוט ממוחשב של הנכסים, פתיחת תיקי הרוכשים במשרדי החברה/עוה"ד לצורך אימות נתוני ההצמדות (חניות/מחסנים וכיו"ב) ולבסוף הגשה מלאה של החומר לאישור המפקח בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

 

כל תשריט מכיל:

 

טבלת פירוט יחידות המשנה של החלקה.

תוכנית של כל קומה במבנה (מעטפת חיצונית לכל יחידה, שטחים צמודים ליחידה, מבנה עזר, שטחים משותפים).

תרשימי סביבה / חלקה.

הצהרת עורך התשריט.

 

אשד הנה מהחברות הגדולות והמובילות בישראל בתחום הכנת תשריטים ורישום בתים המשותפים. אשד רושמת בשנה אלפי יחידות דיור בכל רחבי ישראל ועושה זאת עבור לקוחות פרטיים (דיירים) ועבור חברות בניה וקבלני בניה.

הניסיון הרב שצברה אשד עם השנים נותן לה 2 יתרונות גדולים – האחד, ביצוע מהיר, יעיל ומדויק של הרישום. השני, פתרון בעיות וקשיים של תיקים ש"נתקעו" ברישום שנים רבות מפאת בעיות בירוקרטיות ואחרות.  

 

הכנת תכנית As-made (מצב קיים)

 

אשד מבצעת, בין היתר, מדידות מצב קיים (AS MADE) לכלל הצרכים ובכלל המורכבויות הדרושות. אשד הנה זכיינית ושל החברה למשק וכלכלה, של משרד הבטחון, של רש"ת, של המנהל הדיור הממשלתי וגופים נוספים בתחום זה ובתחומים אחרים ומבצעת עבורם את השירותים הנ"ל והמפורטים להלן. 

מדידה ושרטוט מבנים קיימים והכנת תוכנית אדריכלית לקומות המבנה כולל פרטי: קירות חוץ ופנים, עמודים, דלתות, חלונות, פירים ועוד. 

מדידה וסימון תשתיות: חשמל, תקשורת, גילוי וכיבוי אש וכד’.

מדידה והכנת שכבות מידע לניהול התחשבנות מול מחזיקים, שוכרים, תשלומי אחזקה, ארנונה, מספרי תצ"רים ושימושים בשטחים ע"י מחזיקים.

הקמת מאגר שרטוטים ממוחשב ותחזוקתו.

חזרה למעלה

 

הכנת תכניות מכר ומפרטים

 

"צו מכר דירות 2008" מחייב, בין השאר, לפרט שטח דירה לפי הגדרות קשיחות ותקנות חדשות לחישוב שטחים כגון: הכנת תכנית דירה בקנ"מ 1:50 כולל מידות מפורטות, הכנת תכנית קומה טיפוסית, קומת מרתף, קומת גג בקנ"מ 1:100, תכנית מגרש בקנ"מ 1:250 כולל סימון הרכוש המשותף וכיו"ב. 

 

חוק המכר החדש כולל התאמת מפרטים ישנים לדרישות החוק המעודכן. 

המפרטים מבוצעים בחברתנו ע"י עו"ד ואדריכל החברה. 

03-5335668​

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, רישום בטאבו, הקמת ספר נכסים, היתרי בנייה ועוד