הקמת ספר נכסים

הקמת ספר נכסים

 

אשד הנה חברה בעלת מוניטין וניסיון רב שנים בעריכת סקרי נכסים בעשרות רשויות מקומיות ולגופים עתירי נכסים בישראל. החברה קיימת משנת 1993 ומאז הספיקה לבצע פרויקטים רבים בתחום זה.

ניסיון זה מאפשר לחברה להביא למיצוי אופטימאלי בפעילות איסוף נתונים של נכסי הגופים עבורם היא מבצעת את הסקרים.

 

באשד ישנו צוות מקצועי בו מנהלי וסוקרי שטח מהשורה הראשונה בתחום המדידות והמקרקעין הכוללים:  עורכי דין, הנדסאי אדריכלות, הנדסאי בנין, מודדים מוסמכים, מודדים בעלי התמחויות, מהנדסי והנדסאי תעשייה וניהול, ועוד. מפאת חשיבות איכות התוצר באשד ישנו מערך פיקוח ובקרה קפדני המאפשר הגשת תוצרים באיכות גבוהה ביותר, באופן היעיל ביותר ובזמן הקצר ביותר.

 

הסקר יכלול:

 

שלב א' – איסוף מידע סטטוטורי

 

1. איסוף החומר הקיים במשרדי המזמין        וריכוזו.

2. איסוף מידע קדסטר עדכני (גוש,              חלקה, כתובת, שטח, ייעוד, שימוש).

3. איסוף מידע תכנוני עדכני והשלמת          חומר שאינו קיים במסמכי החברה:          רשות מקרקעי ישראל, לשכת ישום          המקרקעין, הסוכנות היהודית, רשות        הטבע והגנים, רשות העתיקות וגופים      נוספים שיתבררו כרלבנטיים

    לאחר מיפוי השטח.

 

שלב ב' – בדיקת תיק בנין

 

בשלב זה ייסקרו תיקי הבניין של הנכסים הבנויים שזוהו בשלב קודם. ניתוח תכניות בנין החלות כל על מגרש/בנוי כמפורט:

 

 1. הזמנת תיק בנין ודף מידע תכנוני             מהוועדות הרלוונטיות לכל נכס.
 2. בדיקת ניצול זכויות הבניה לפי כל            תכנית לרבות בחינת חלופות הקיימות      בתכנית.
 3. ייעודה של הקרקע והשימושים                 המותרים בה לפי כל תכנית.
 4. מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות          מהוראות תכנית לחלוקה מחדש.
 5. הפקעות בקרקע.

       וכיו"ב.

 

שלב ג' – טיוב המידע בקובץ אקסל וקבצים נוספים

 

בשלב זה יטויבו הנתונים שנאספו בשלבים קודמים לתוך קובץ מרכז באופן הבא:

 

 1. הנתונים יטויבו לתוך כרטסות נושאיות, כגון: פרטי הנכס, תיאור הנכס והסביבה, מצב תכנוני, רישוי, טאבו,      חוזים, שומות וכד'.
 2. סריקת המסמכים הנוספים שנדרשו        כהשלמה למסמכים הקיימים (מסמכים אשר אינם קיימים בתיקי הנכס      כיום) וקישורם לקובץ.
 3. קישור הקבצים הדיגיטליים (תמונות) לקובץ ניהול הנכסים.

 

תפוקה – כל תיק נכס יכלול:

 

 1.  זיהוי הנכס – גוש, חלקה, מגרש וכתובת.
 2.  תמונות חיצוניות של הנכס.
 3.  תיאור מילולי של הנכס והשימוש בו.
 4.  מסמכי בעלות – נסח/אישור זכויות/חוזי חכירה.
 5.  חוזים – מכירה/שכירות.
 6.  תכנית היתר קיימת.
 7.  תכנית אדריכלית ו/או תכנית שטח לנכס - במידת הצורך.

 

שלב ד' – מיפוי הנכסים / המקרקעין:

 

 1. מיפוי הקרקע (מפה טופוגרפית / מצבית).
 2. מיפוי והכנת תכניות לצרכי רישום (פרצלציה).
 3. מיפוי והכנת תכנית אדריכלית (ׁas-made) לתכנון.
 4. מיפוי מבנים לצורך חישוב שטח (נטו/ברוטו) והגדרת שימושים.
 5. הכנת תשריטים לצורך רישום בית משותף.

 

שלב ה' - רישום מקרקעין ורישום נכסים בטאבו:

 

 1.  רישום תכניות לצרכי רישום (פרצלציה) בלשכת רישום המקרקעין.
 2.  רישום הבתים המשותפים.
 3.  רישום בעלי הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד