מדידות וסקרים​

מדידות וסקרים מוניציפליים

 

אשד ניהול נכסים הינה חברה בעלת מוניטין וניסיון רב שנים בעריכת סקרי נכסים בעשרות רשויות מקומיות. ניסיון זה מאפשר לחברה להביא למיצוי אופטימאלי של מערך השומה ,לשם הגדלת הכנסות הרשות.

 

סקרי ארנונה

 

איסוף נתונים מן השטח וביצוע מדידות נכסים בתחום שיפוט הרשות ע"פ הוראות צו המיסים, לצורך עדכון ספרי המועצה וקביעת חיוב מס הארנונה כחוק. 

ניתוח מדוקדק של צו המיסים של הרשות .

איסוף פרטי המחזיק והנכס, ניתוח ואימות נתונים.

מדידת הנכסים באמצעים ממוחשבים חדשניים שפותחו ע"י חברת אשד.

שידור נתונים אינטרנטי באמצעות סלולאר, מהשטח למערכת המחשב היעודית לצורך עיבוד נתונים , בקרה ועדכון תוכנת "רימון".

הזרמת נתונים למערכת הממוחשבת ברשות.

מעקב וטיפול בהשגות ועררים.

יצירת שכבת ארנונה במערכת מידע גיאוגרפית G.I.S.

שירותי פיקוח שומה.

 

סקרי שילוט עסקים

 

אשד ניהול נכסים עורכת סקרי שילוט עסקים בתחומי שיפוט הרשות לעדכון חיובים והגדלת הכנסות הרשות. 

 

איסוף נתונים וביצוע סקר שלטים בתחום שיפוט הרשות עפ"י הוראות חוק העזר "שלטים ומודעות" נערך על מנת לעדכן אגרות שילוט במערכות הרשות. שלבי העבודה: 

ניתוח חוק העזר המקומי.

קבלת קובץ נתונים קיימים ממערכת הרשות.

קליטת נתונים באמצעות מסופונים, צילום דיגיטאלי של השלט וקביעת שטח וסוג שלט לחיוב.

הזרמת נתונים On-line למערכת המרכזית לצורך עיבוד ובקרה.

הכנת חיובי אגרות שילוט מעודכנים והזרמת נתוני חיוב אוטומטית למערכת הממוחשבת של הרשות.

 

אגרות והיטלים

 

הסקר כולל: 

איסוף נתונים ממחלקות שומה וגבייה, איסוף נתונים סטטוטוריים וניתוחם מתוך תיק הבניין: היתרי בניה, היטלים, אגרות, שימוש מאושר.

השוואת נתונים ועיבודם.

בדיקה בשטח של ממצאים וצילום חריגות.

ניתוח ממצאים, איתור וסימון חריגות בנייה + הכנת תיק ממצאים.

בדיקת חישוב היטלים ותקבולים.

סיוע בהכנת תחשיב היטלים עפ"י חוקי העזר של הרשות.

הסקר מלווה בטכנולוגיות מתקדמות של צילומי אוויר אלכסוניים וניתוחם.

 

תוכנת רימון

 

אשד ניהול נכסים פיתחה תוכנה ייעודית לאיסוף וניתוח נתונים ויצירת מאגר תשריטים ומפות.  התוכנה ידידותית למשתמש ומספקת כלי עבודה נח וזמין, המסייע בניהול נתונים הקיימים ברשות עפ"י סוגי השירות השונים : 

ארנונה, שילוט, מים (הקצבת גינה) חריגות בנייה, היטלי פיתוח ועוד... 

כמו כן, ניתן לנהל, באמצעות תוכנת "רימון", את כלל הטפסים והקבצים המקושרים לנכס. 

 

התוכנה מאפשרת ניהול מסמכים ומסייעת במעקב אחר השגות ופניות תושב, וכן מאפשרת עריכת דוחות ומכתבים לתושב עפ"י דרישת הלקוח. 

 

תוכנת "רימון" מכילה מודול למדידה, המאפשר יצירת שרטוט ממוחשב, בד בבד עם מדידת הנכס בשטח, באמצעים חדשניים ושידור הנתונים סלולארית, לאתר אינטרנט יעודי לקליטה. 

 

כל נכס שנסקר והוזן לתוכנת "רימון" ממוקם בקואורדינאטות על גבי שכבת המבנים במיפוי הפוטוגרמטרי וע"י כך נוצרת במערכת באופן אוטומטי שכבת ארנונה/גינות/מבנים המתאימות למערכות G.I.S הקיימות ברשויות , המתעדכנת באופן שוטף ונותנת תמונת מצב מן השטח.

 

סקר מדידות

 

בשנים האחרונות ניתן לשמוע יותר ויותר אודות חברות אשר מציעות שירותי סקר מדידות לרשויות שונות.  המטרה של הרשויות אשר מזמינות סקרים אלו היא לעדכן את מאגר הנתונים שלהם ולחייב את התושבים שלהם בארנונה ומיסים אחרים בהתאם לנתונים המדויקים הללו.

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד