אחזקה שוטפת

ניהול מערך האבטחה כולל ניהול מערכת CCTV, מתן שרותי תמיכה וסקרי אבטחה. 

 

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד