אחזקה שוטפת

ניהול מערך האבטחה כולל ניהול מערכת CCTV, מתן שרותי תמיכה וסקרי אבטחה. 

 

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים, רישום בטאבו, הקמת ספר נכסים, היתרי בנייה ועוד