הסוגים השונים של רישום בטאבו​

רישום בטאבו הוא רישום הזכויות שלכם במקרקעין אצל רשם המקרקעין. ניתן לרשום סוגים שונים של זכויות בטאבו. ניתן לבצע רישום בטאבו של בעלות, רישום של זכויות בניה, או רישום צו בית משותף. יש זכויות נוספות הנרשמות בטאבו כמו הערת אזהרה או רישום משכנתא שעבודים וכיוצא בזה. ניתן גם לרשום תוכנית פרצלציה – חלוקה מחדש בטאבו אצל רשם המקרקעין. 

 

רישום דירה

 

הרישום הבסיסי ביותר שעושים בטאבו היא בעלות על דירה. לרוב עורך דין שליווה את העסקה מטפל בתהליך של רישום בטאבו אך יש גם אנשים שפונים אל חברות מקרקעין שונות כדי לבצע רישום של דירה בטאבו כמו חברת אשד. כאשר תפנו לטאבו בעצמכם או נציג מטעמכם יגיע לטאבו לצורך רישום של דירה לדוגמא תידרשו להביא מספר מסמכים. הרשם יעבור על המסמכים ויבדוק אותם. חשוב שהמסמכים ימולאו ויוגשו בצורה נכונה ומדויקת כדי שלא ידחו את הרישום בשל בעיות כאלה או אחרות.

 

מסמכים להגשה

 

כאשר אתם מגישים מסמכים לטאבו יש כמה מסמכים אשר תדרשו להגיש. ראשית שטר הרישום מדובר בטופס שבו מצוינת ההעברה מהבעלים הקודמים של הנכס אליכם. השטר צריך לכלול את כול הפרטים המדויקים של הנכס ולהיות תואם לפרטי הנכס כפי שהוא מופיע אצל רשם המקרקעין.

ההעברה בשטר צריכה להתבצע מהבעלים הקודמים הרשומים בנכס אליכם. אם מי שהעביר לכם את הזכויות החוזיות לא רשום כבעלים בנכס אצל הרשם כי לא תשלימו תהליכי רישום זאת תהווה בעיה שצריך לפתור על ידי רישום קודם של הבעלים הקודם ואחר כך אתם. חשוב עד לפני שחותמים על חוזה לוודא שמי שמעביר לכם את הזכויות החוזיות אכן רשום כבעלים בנכס. 

 

מסמכים  נוספים

 

אל המסמכים שמגישים לרשם המקרקעין מוסיפים גם את  הסכם הרכישה או החכירה המקוריים לכן שטר של משכנתא. אם יש משכנתא על הנכס, המשכנתא תרשם עם הנכס, לפני רישום המשכנתא ודאי רשומה הערת אזהרה בנכס לטובת הבנק ממנו לקחתם את הלוואת המשכנתא.

לאחר שהמשכנתא תשולם במלואה ימחק רישום המשכנתא והנכס לא יהיה משועבד. לטאבו יש גם להגיש אשורי מסי מקרקעין ואישור על תשלום ארנונה וכן אישור הועדה המקומית על פטור מהיטל השבחה.

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד