הכנת פרוגראמות לבינוי

הכנת פרוגראמות לבינוי

 

הכנת פרוגרמת שטחים שתתבסס על ההיבטים הפונקציונאליים, הארגוניים והתפעוליים ותהווה מסגרת לתכנון.

 

בחינת הצרכים בטווח התכנון וצפי לתכנון עתידי של הארגון בשנים הבאות והצפת פערים בין המצב בינוי הקיים לבין המצב הנדרש .

 

הכנת הפרוגרמה הינה בסיס נתונים ובחינה תכנונית של התב"ע והאפשרויות הקימות במסגרת זכויות הבניה:

 

  • תכנון פרוגראמות לבינוי מבנים מורכבים וארגונים גדולים .
  • תכנון פונקציונאלי ואדריכלי.
  • תכנון מרכיבי המבנה ומערכותיו.
  • תכנון אזורים פונקציונאליים כמו: קבלת קהל, ארכיבים, מחסנים, חדרי אחזקה ושרות.
  • הערכת שווי הקמת המבנים או העברתם.
  • ביצוע בדיקות כלכליות רלוונטיות.
  • תכנון תהליכי עבודה במבנים החדשים.
  • תכנון מבצעי אכלוס וביצועם.
  • תכנון מינהלות אחזקה ותפעול המבנים.
  • תכנון העברה ואכלוס היחידות עפ"י הפרוגראמה

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד