ניהול פרויקטים

​ניהול הפרויקט חל משלב הייזום הראשוני, הפרוגרמה והתכנון אל הקמת צוות היועצים לתכנון והפקת מכרזים ועד לסיום תהליכי הרישוי וקבלת ההיתרים.

 

שרותי ניהול פרויקט במהלך ביצוע הפרויקט בפועל ועד לסיומו ומסירתו ללקוח.

 

שלב תאום-תכנון הינו בעל חשיבות עליונה בדרך מפרוגרמה וחזון לידי מימוש ואכלוס.

 

אנו מתמחים בשלב קריטי זה, בבחירת היועצים המתאימים ובניהול ישיבות התכנון ביניהם.

 

שיטת ניהול הפרויקט מלווה בשלבים ובסיומה מסירת מוצר איכותי ללקוח:

· אומדן מסודר ולוחות זמנים לביצוע

 

· הקמה וניהול צוות יועצים מקצועים

 

· התנהלות מול הרשויות והתאגידים

 

· ניהול לו"ז הפרויקט

 

· ניהול תקציב הפרויקט

 

· מעקב ודיווח על התקדמות התכנון

 

· בדיקה ואישור חשבונות המתכננים

 

· ניהול ישיבות יועצים ומתכננים

 

· טיפול בקבלת אישורי רשויות והיתרים

 

· ביצוע ופיקוח

 

· טיפול בקבלת טופס 4 ותעודת גמר (טופס 5)

 

· מסירה ללקוח

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד