רישום בטאבו​

 

 רישום צו בית משותף

 

לאחר הכנת התשריט ואישורו, יוגש תיק המסמכים לרישום הבית המשותף למפקח על רישום המקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית. תיק המסמכים יכלול:

 

 • שני תשריטים חתומים .
 • צו בית משותף לחתימת המפקח .
 • תקנון מצוי/מוסכם .
 • נסח רישום של החלקה .
 • אישור הוועדה המקומית לפי הצורך .
 • אישורים לגבי צווים שיפוטיים, אם חלים על החלקה .

 

 

 

 

רישום זכויות בטאבו / רישום זכויות בנייה

 

 

רישום הזכויות בטאבו הינו השלב האחרון בהליך הרישום.

לשם ביצוע הרישום יוכן "תיק הרישום", אשר יכלול:

 

 • שטר הרישום .
 • הסכם החכירה / הרכישה המקורי .
 • שטר המשכנתא, באם קיימת.
 • אישורים על תשלום מיסי מקרקעין .
 • אישור הרשות המקומית על תשלום ארנונה .
 • אישור הועדה המקומית על פטור מהיטל השבחה .

 

 

 

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים, רישום בטאבו, הקמת ספר נכסים, היתרי בנייה ועוד