רישום בטאבו​

רישום צו בית משותף

 

לאחר הכנת התשריט ואישורו, יוגש תיק המסמכים לרישום הבית המשותף למפקח על רישום המקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית. תיק המסמכים יכלול:

 

 • שני תשריטים חתומים .
 • צו בית משותף לחתימת המפקח .
 • תקנון מצוי/מוסכם .
 • נסח רישום של החלקה .
 • אישור הוועדה המקומית לפי הצורך .
 • אישורים לגבי צווים שיפוטיים, אם חלים על החלקה .

 

 

רישום זכויות בטאבו / רישום זכויות בנייה

 

 

רישום הזכויות בטאבו הינו השלב האחרון בהליך הרישום.

לשם ביצוע הרישום יוכן "תיק הרישום", אשר יכלול:

 

 • שטר הרישום .
 • הסכם החכירה / הרכישה המקורי .
 • שטר המשכנתא, באם קיימת.
 • אישורים על תשלום מיסי מקרקעין .
 • אישור הרשות המקומית על תשלום ארנונה .
 • אישור הועדה המקומית על פטור מהיטל השבחה .

 

שירותי רישום נדלן | רישום בטאבו 

 

חשוב לדעת כי כל עסקת נדל"ן אינה תקפה באם היא נעשתה בעל פה אלא רק בכתב. נכון להיום ישנן חברות מקצועיות המספקות שירותי רישום נדל"ן.מאמר זה יעזור לכם להבין את כל הנקודות החשובות אודות שירותי רישום בטאבו וכן להיות מודעים לעובדה כי יש סוגים שונים נוספים של רישומים, כמו רישום צו בית משותף ורישום תכנית פרצלציה.

 

שירותי רישום זכויות בטאבו - למה צריכים את זה?

כל עסקת נדל"ן מסתיימת ברישום העסקה בטאבו. כאן נדרש מהלקוח להמציא תיק רישום אשר יכלול מסמכים שונים כגון: מסמך שטר רישום של הנכס אשר נקנה או נמכר, הסכם רכישה בין הלקוח לבין בעל הנכס, מסמך משכנתא ואישורים שונים נוספים כגון: אישור תשלום מיסים על אותו מקרקעין אשר נרכש, אישור מהעירייה על תשלום הארנונה ואישור על פטור מהיטל השבחה (דבר אשר מספקת הועדה המקומית). תיק רישום זה צריך להישלח ללשכת הרישום באותו אזור בו נקנה הנכס בליווי טופס בקשה.

 

סוגים שונים של רישומים 

חשוב לדעת כי לא כל הרישומים בטאבו זהים וקיימים רישומים והערות רישום שונות:

 

בעלים- רישום מסוג 'בעלות' מצביע על כך שרק אותם אנשים אשר רשומים בטאבו הם הבעלים של הבית.

 

רישום שכירות- כאן מדובר על אנשים אשר יכולים להשתמש באותו נכס לפרק זמן מסוים בהתאם לרשום בחוזה שנחתם בין הבעלים לשוכרים.

 

חכירה- שירותי רישום נדל"ן של נכס לחכירה או קרקע מנהל נעשה בדרך כלל על ידי מנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 שנה. אם מדובר על'חכירה לדורות' מדובר על חכירה של 25 שנים. יש גם חכירה רגילה אשר אומרת כי תקופת השכירות היא חמש שנים לפחות.

 

רישום משכנתא- אם מעוניינים לקנות נכס ומופיעה הערה של משכנתא ברישום של הנכס, חשוב לקחת בחשבון כי מדובר על נדל"ן משועבד, דבר אשר ימנע להעביר את הזכויות על הנכס עד אשר החוב ישולם או שמא הוא יועבר באישור לאותו אדם המעוניין לקנות את הנכס.

לסיכום, ישנן חברות אשר מספקות שירותים בתחום רישום נדלן של בית משותף, זכויות בטאבו ורישום של תוכניות שונות. בחברות אלו עובדים מומחים אשר יבטיח לכם כי הרישום יעשה כהלכה ובצורה המקצועית ביותר.

 

רישום תכנית פרצלציה (תצ"ר)

 

 

לאחר אישור תכנית התצ"ר כ"כשרה לרישום" ע"י המרכז למיפוי ישראל, יש לרשום את הפרצלציה בטאבו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 5 שנים. רישום החלקות החדשות יכלול ייחוד בעלויות, הערות אזהרה, שעבודים, צווים שונים וכיו"ב. שלבי הביצוע: 

 

 • הכנת תיק רישום, הכולל שני עותקים של התצ"ר המאושר, נסחי רישום של החלקות הישנות, שטרי איחוד וחלוקה, בקשה לרישום איחוד וחלוקה, אישור בעלים, אישור מוטבי הערות ואישורים על תשלום מיסי.
 • מקרקעין.
 • החתמת הבעלים.
 • החתמת הוועדה המקומית.
 • מסירה לטאבו לרישום.
 • קבלת מספרים סופיים לחלקות החדשות.

03-5335668​

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, רישום בטאבו, הקמת ספר נכסים, היתרי בנייה ועוד