אחזקה שוטפת

אדמיניסטרציה – שירות מזכירות וקבלה, מוקדי שירות, שירותי תמיכה ואדמיניסטרציה, תפעול מערך דואר ושליחויות, ניהול משאבים ומחסנים טכניים.​

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים, רישום בטאבו, הקמת ספר נכסים, היתרי בנייה ועוד